The Bulgarians were brief but creative…Thank you for the nice collage!

From 13th to 20th of May 2019, the Youth exchange «Empathy for Better Future» was held in Alicante, Spain. In the project participated 30 young people from Bulgaria, Portugal, Italy, Spain, and Romania.

The Bulgarian delegation was represented by 5 people who had the best skills and motivation for the topic of the project. During the exchange, the international delegates collaborated to share their knowledge, to improve their skills for taking responsibility, being punctual as well as teamwork skills. The final goal for the participants was to collaborate in international teams that took part in creating different social projects based on showing empathy to each problem in society.

As a result, the participants partnered with the organizers of one of the biggest cultural festivals in Alicante – «Alacant Desperta». After successfully completing the project, the participants are ready to realize new youth opportunities for the better future in Europe.
_______________________________________________

От 13-ти до 20-ти май 2019 в Аликанте, Испания се проведе младежки обмен по програма «Еразъм» на тема «Емпатия за по-добро бъдеще». В него се включиха 30 младежи от България, Португалия, Испания, Италия и Румъния.

Българската делегация беше представлявана от 5 души, които имаха най-добре умения и мотивация във връзка с темата на проекта. По време на обмена, международните делегати си сътрудничиха, за да споделят своя опит, да подобрят уменията си за отговорност, точност, работа в екип, техники за ефективно учене и обмен на успешни практики. Крайната цел беше сформирането на смесени екипи, които създадоха нови международни социални проекти, използвайки метода на емпатията.

В резултат на успешната съвместна работа, младежите бяха поканени за официални патрньори на един от най-големите фестивали в Аликанте – «Alacant Desperta». След успешното завършване на проекта, участниците са готови да реализират нови младежки възможности за по-доброто бъдеще на Европа.

Международен младежки комитет-ММКОИП/International youth committee-IYCEIP